Nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Megamot Mieczysław Hebda
"Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie trwania projektu."
Wartość projektu: 202235,31 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 202235,31 PLN

MEGAMOT Mieczysław Hebda

Złomowanie Pojazdów MEGAMOT

Złomowanie
i skup pojazdów

Przyjmujemy do demontażu­złomowania samochody oso­bowe i ciężarowe wszystkich marek, wystawiamy zaświad­czenie uprawniające do jego wyrejestrowania.

Sprzedaż Pojazdów MEGAMOT

Sprzedaż
pojazdów

Prowadzimy   handel   samo­chodami osobobowymi,  cię­żarowymi, pojazdami specja­lnego przeznaczenia. W swo­jej   ofercie  posiadamy  rów­nież   naczepy   typu   LOHR.

Sprzedaż części MEGAMOT

Sprzedaż
części

Zajmujemy    się    sprzedażą części  samochodowych  uży­wanych  jak i nowych.  Posia­damy w swoim asortymencie części     samochodowe     do wszelkich  marek  pojazdów.

Naprawa wszystkich pojazdów MEGAMOT

Naprawa
samochodów

Posiadamy  wieloletnie   do­świadczenie  w  komplekso­wych  naprawach samocho­dów każdej marki dbając  o najwyższą jakość świadczo­nych  usług  bez  zbędnych kosztów.


Stacje kontroli pojazdów

Stacje
kontroli pojazdów

Zapewniamy  przeglądy  reje­stracyjne   pojazdów   osobo­wych, ciężarowych oraz poja­zdów wyposażowych w insta­lacje   gazową.   Oferujemy również  inne  usługi diagno­styczne.


ubezpieczenia

Ubezpieczenia
 

Dzięki współpracy z wieloma wiodącymi na polskim rynku towarzystwami   ubezpiecze­niowymi  nasza  firma  może zaproponować  Państwu; naj­lepsze  oferty,  dopasowanie do indywidualnych potrzeb.


Autotransportery.

Autotransportery
 

Zajmujemy  się  sprzedażą i serwisem pojazdów specia­lnych,   autotransporterów marki LOHR,  ROLFO,  Kassbohrer,  oraz han­dlem częściami zamiennymi.

Transport miedzynarodowy

Transport
międzynarodowy

Nasze usługi transportowe są świadczone  na   terenie wszystkich Państw Unii Eu­ropejskiej, transportujemy samochody osobowe
i ciężąrowe.

pomoc drogowa osobowe, ciężąrowe

Pomoc
drogowa

Oferujemy profesjonalną po­moc dzięki  specjalistycznym pojazdom   ratownictwa  dro­gowego.  Jesteśmy   do Państstwa dyspozycji 24h na dobę.